Nota de informare privind protectia datelor personale

Conform  Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, SC INKONKRETO SRL_D, inregistrata in registrul de evidenta a prelucrarii datelor cu caracter personal al ANSPDCP cu nr.35139, cu sediul social in Bucuresti, Soseaua Oltenitei, nr.236,Sc.2, Bl.57, 88, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/13381/2014, CUI33810810, telefon contact 0720332335, are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.

Scopul prelucrarii datelor este: reclama, marketing, publicitate si comert on-line in vederea promovarii activitatii, produselor si serviciilor  oferite de SC Inkonkreto SRL-D.

SC INKONKRETO SRL_D colecteaza, de la clientii sai urmatoarele date cu caracter personal:

date necesare facturarii / livrarii comenzilor, furnizate in mod voluntar respectiv nume, prenume, adresa de facturare / livrare, telefon si partajate cu companiile de curierat.

adresa de e-mail necesara clientilor pentru accesarea propriului cont creat pe INKONKRETO si pentru modificarea datelor de facturare / livrare;

date de trafic, necesare elaborarii rapoartelor pentru imbunatatirea permanenta a serviciilor oferite de SC INKONKRETO SRL_D, preluate in mod automat respectiv IP (Internet Protocol), ora vizitei, durata vizitei, localitatea din care este accesat magazinul, sistemul de operare si browserul utilizat, procesate de Google Analytics.

SC INKONKRETO SRL_D nu colecteaza date necesare efectuarii platilor prin card, acestea fiind colectate direct de procesatorul de plati.

Nu sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele, acestea fiind necesare pentru scopul declarat  privind activitatea desfasurata de SC Inkonkreto SRL-D. Refuzul dvs. determină imposibilitatea folosirii magazinului online INKONKRETO, administrat de SC Inkonkreto SRL-D.
Informatiile  înregistrate  si stocate pe serverul ce gazduieste  magazinul online sunt destinate utilizării de către SC Inkonkreto SRL-D in scopul declarat şi sunt comunicate numai următorilor destinatari: persoana vizata, reprezentantii legali ai persoanei vizate, angajati ai SC Inkonkreto SRL-D si partajate cu companiile de curierat precum si  autoritatilor in drept sa verifice tranzactiile comerciale numai la solicitarea justificata a acestora.

Doriţi să primiţi informaţii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de SC Inkonkreto SRL-D?

□DA □NU

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor*. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la adresa de corespondenta : Str. Soseaua Oltenitei nr.236, Bl.57, Sc2, Ap.88, et.10 si la  e-mail inkonkreto@yahoo.com. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.

Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.

_____________________________________________________________

Observaţie:

*orice persoană are, de asemenea, dreptul de a se opune, în mod gratuit şi fără nici o justificare, la prelucrarea datelor sale personale în scopuri de marketing direct.

Modalitatea de informare „verbal” se utilizează, în mod excepţional, în situaţia în care nu se poate realiza informarea în alte modalităţi (ex: informare prin intermediul convorbiri telefonice, dacă acestea sunt înregistrate).